50/70-100 (4×70 Double 4×70 Double)

CENA: 58 EURO